ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
facebookสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
คณะลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองลูกเสือพระกุมารร้อยเอ็ด
ลูกเสือครูเก่ง
ลูกเสืออากาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ. 2
แบบ ลส.ต่างๆ
สมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
FACEBOOK โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 04/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 734396
Page Views 949680
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นางอรกฤช ทองกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดวังหีบ
นายเกียรติก้อง บุญยารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง
นายสุรพล นาคเกิด ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง
นายกิจจา ธารเนตร พนักงานบริการบ้านบ่อมอง
นายชัยพร หนูเพชร ครูโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง
นายสถิต ทองคำชุม ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช 3
นางพัชรกัญญ์ สระศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรน
นางละเมียด คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
นางสาววัลทณี แก้วคง ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาราช 3
นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุภาพ ชนะภัย ครู โรงเรียนวัดก้างปลา
นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ
*******ขอบคุณบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ได้สนับสนุนและร่วมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ จนรับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน******* สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดจัดฐานการเรียนรู้ในงานมหกรรมเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันวันที่ 15-20 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผุ้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาการผู้กำกับลูกเสือ (ทุกประเภท) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) เกิน 2 ปี และไม่ได้ตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เพื่อเข้าโครงการเยี่ยวยาวูดแบจด์ 2 ท่อน นำสำเนาวุฒิบัตร ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)และสำเนา ลส.13 อย่างละ 2 ชุด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้เป็นโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง
การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ-เนตรนารีราคาพิเศษ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จัดทำเหรียญ ที่ระลึก รัชกาลที่ ๖
การยกระดับคุณภาพกาารเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน ปี 2557
ภาพกิจกรรม
รับโลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2557
รับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
รับโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
รับโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554
รัลโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2553
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    พฤษภาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
Live! TV / Radio
89 Chill FM Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite

95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News

101.5 วิทยุจุฬา
96.5 คลื่นความคิด
99 Sport Radio
106 วิทยุครอบครัวข่าว
104.5 Fat Radio
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2555 ได้แก่โรงเรียนวัดไม้เรียง
โรงเรียนวัดไม้เรียง ต้นแบบลูกเสือ
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดลำนาว
รายชื่อผู้ไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
นายสมชาติ ไกรแก้ว
รายงามผู้สนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง
ผู้สนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง ปี 2556
นายสมเกียรติ ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (จำกัด) ทุ่งสง
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2
ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2
นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2
นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2
นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นศ.2
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด สพป.น
บริษัทผาทอง ทุ่งสง
คุณประไพ ฤกษ์อุไร
คุณสมถวิล พันทวีศักดิ์ ประธานมูลนิธิลูกเสือชาวบ้าน
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช 3
นางผาณิต บุญเพชร ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ
คุณประเสริฐ จันทร์คล้าย
สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมลูกเสือชาวบ้านนาหลวงเสน
สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 2
สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 1
นางจรรยา บริบูรณ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาว
นางจารี จิตสำรวย ครูโรงเรียนชุมชนวัดอันพวัน
นายสำเนียง กุญชรินทร์ อดีต รอง ผอ.สพป.นศ. 2
ค่ายลูกเสือเมืองราช จังหวัดราชบุรี
สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามัญ ขั้นความรู้ั้นสูง รุ่น 1
คุณสมศักดิ์ รักษ์พงศ์
นางรุ่งนภา บุรพธานินทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กศน. อำเภอฉวาง
ดร. ถาวร เรืองวรุณวัฒนา
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอทุ่งสง
111 เต็นท์ นาหลวงเสน
นางเบญจมาศ มัฆนาโส ประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นศ. 4
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2
โรงพิมพ์สมทวี อำเภอร่อนพิบูลย์
นางเยาวภา อินนุ่น ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นางสาวนิตยา วัชรมุสิก
บุคลากร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.นศ.2

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801