ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 05/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 600696
Page Views 785614
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การบริหารงานในกองลูกเสือ
โพสโดย
ผอ.มิตร
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและเตรียมเอกสารงานด้านธุรการ ทำให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง

1.ลส.7 (ทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภท)

2.ลส.2 (ใบสมัครขอเป็นผู้กำกับ)

3.ลส.3 (ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ)

4 ลส.4 (ใบโอนกอง)

5 ลส.11 (ใบตั้งกลุ่ม) ลส. 12 (ใบตั้งกอง )

6 ลส.13 (ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา)

7 ลส.19 (ใบเสร็จรับเงิน)

8 บันทึกการประชุมผู้กำกับ

9 บันทึกการประชุมนายหมู่

10 บันทึกการสอน (แผนการจัดประชุมกอง อย่างน้อย 4 เดือน)

11 สื่อการสอน xxxบอุปกรณ์ อุปกรณ์ฝึกภาคสนาม

12 หนังสือ คู่มือต่าง ๆ

13 ธงประจำกองลูกเสือ

14 ธงประจำหมู่

15 เสาธงลอย

16 พระบรมรูป ร.6 ร.9 และรูปลอร์ดเบเดนโพเอลล์

17 ห้องประชุมนายหมู่

18 สถานที่ฝึกภาคสนาม

มีห้องลูกเสือ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการประชุมนายหมู่ เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารงานธุรการในกองลูกเสื เอกสารดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดำเนินการได้ดังนี้เมื่อจะให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเมื่อใด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัด ขอเชิญให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันที่ให้ไปทำการตรวจ ในหนังสือนั้นให้ระบุไปด้วยว่าจะให้ไปตรวจในวันใด

1. หลักฐานที่สามารถจัดทำขึ้นใช้ได้เองตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ลส.1 , ลส.2 , ลส.3 , ลส.4 , ลส.5 ,ลส.10 , ลส.15 , ลส.16 , ลส.17 , และ ลส.18

2. หลักฐานที่ต้องจัดหาด้วยการซื้อจากร้านคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์ และ ร้าน

ลูกเสือ ได้แก่ ลส.6 , ลส.7 , ลส.8 , ลส.9

3. หลักฐานที่ ต้องทำหนังสือราชการ ขออนุญาตจัดซื้อ และลงทะเบียนคุม

หมายเลขเล่ม ได้แก่ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

4. หลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ เมื่อทำหนังสือขอแต่งตั้ง ได้แก่

ลส.11ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ ,
ลส.12ใบตั้งกองลูกเสือ ,
ลส.13ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และ ลส.14 ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
แบบพิมพ์ลูกเสือและวัสดุอุปกรณ์ที่กองลูกเสือควรมี

1. สถานที่ฝึกอบรม ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

2. ห้องประชุมหรือห้องของลูกเสือโดยเฉพาะ

3. ทะเบียนต่าง ๆ

3.1 ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

3.2 ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ

3.3 ลส.5 รายงานการลูกเสือประจำปี

3.4 ลส.6-9 ทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภท

3.5 ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ

3.6 ลส.15-18 บัตรประจำตัวลูกเสือแต่ละประเภท

3.7 ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

3.7 ลส.11ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ , ลส.12ใบตั้งกองลูกเสือ , ลส.13ใบแต่งตั้งผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือ และ , ลส.14 ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ

4. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของกลุ่มหรือกองลูกเสือ

5. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชา

6. บัญชีรายชื่อ

7. แผนภูมิ สื่อ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ

8. xxxบอุปกรณ์

9. อาวุธสำหรับลูกเสือแต่ละประเภท (เช่น พรอง และไม้ง่าม)

10.บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 11.หนังสือคู่มือต่าง ๆ

12.พระบรมรูป ร.6 , ร.9 , รูปภาพ BP. , 13.ธงประจำกองลูกเสือ

14.เชือกสำหรับเรียนเรื่องเงื่อน

15.เชือกมนิลา ขนาด 1 นิ้ว , 1/2 นิ้ว ( สำหรับกิจกรรมผจญภัย)

16.อุปกรณ์สนาม (เช่น เต๊น ผ้ายาง(กราวชีด) เชือกขนาดต่าง ๆ เป้สนาม ฯลฯ )

17.ธงประจำหมู่

18.เสาธงลอย สำหรับฝึกภาคสนาม ฯลฯ

โพสโดย : ผอ.มิตร
IP : 118.173.33.87
โพสเมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2554,20:04 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
ผอ.มิตร
ให้ท่านเขียนสมัคร แต่งตั้งกองลูกเสือโรงเรียนก่อนครับ ลส.1 แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละประเภท เขียนสมัคร ลส.2 ทำหนังสือ ส่งเขต ครับ แล้วเขต จะส่งไป เขต 1 เพื่อแต่งตั้งกองลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา ส่วน ลส.ต่างๆเราก็ดูในเวปครับของครูเก่งนครปฐม แล้วก็เก็บหลักฐานขึ้นทีละเรื่องครับ ปีละอย่างถ้าท่านทำแล้วมีห้องลูกเสือโชว์ให้เห็นได้ครับ มันเป็นรูปธรรม ที่ใครเห็นก็ศรัทธา ครับ

เวปมาสเตอร์ ผอ.สุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสโดย : ผอ.มิตร
IP : 118.173.40.100
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2554,21:42 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
รงค์
สวัสดีครับ ผมได้มาพบท่านที่มีหัวใจลูกเสือเต็มตัว และผมกำลังจะสร้างลูกเสือในโรงเรียนของผมให้สมบูรณ์ โดยผมจะก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ แต่ผมยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการก่อตั้งจึงขอความอนุเคราะห์ด้านเอกสารและขั้นตอนจากท่านขอขอบคุณครับที่ให้ผมได้นำหัวใจลูกเสือของผมเข้าร่วมด้วย
โพสโดย : รงค์
IP : 118.172.230.82
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2554,00:04 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ผอ.มิตร
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารโรงเรียนคือผู้ชี้แนวทางให้ทีมงาน ถ้าทีมงานในโรงเรียนเข้มแข็ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชาติเราขาดจิตสำนึก ขาดความรัก ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว กิจการหนึ่งที่ผมคิดว่ายึดถือและเป็นแบบอย่างในการทำงาน คือการนำกิจการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม ผมทำงานเกี่ยวกับด้านลูกเสือไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากการทำงาน แต่สิ่งที่ผมได้รับมีค่ามหาศาลกว่าทรัพย์สินเงินทอง คือ ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือ สดุดี ซึ่งตลอด 18 ปีที่ทำงานมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาส่งผลมาให้เราได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 2 ก็ภูมิใจทั้งตระxxx
โพสโดย : ผอ.มิตร
IP : 118.173.38.143
โพสเมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2554,16:56 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:


สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801