ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 09/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 602918
Page Views 788674
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายกศ.6 นครศรีฯ เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ยกระดับการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศรอ

ศูนย์เครือข่ายกศ.6 นครศรีฯ เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ยกระดับการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศรองรับงานเปิดโลกทัศน์ฯ ปี 54

 
 
 
 
 
  
 

19 สค.54 นายสำเนียง กุญชรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็น ประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2554 ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองท่อม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทวีลาภ สั้นนุ้ย ผอ.ร.ร.บ้านหนองท่อมประธานศูนย์เครือข่าย/ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ฯและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายกศ.6 มีโรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 7 โรง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านหนองท่อม/ร.ร.บ้านนาพรุ/ร.ร.ทุ่งควายพัฒนศึกษา/ร.ร.วัดวังขรี/ร.ร.วัดทุ่งส้าน/ร.ร.บ้านบ่อมองและร.ร.บ้านวังยาว ร่วมใจกันจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ/ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ/ยกระดับการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศและส่งนักเรียนที่ชนะเลิศทุกกิจกรรม (จาก 8 กลุ่มสาระรวมทั้งการศึกษาปฐมวัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นตัวแทนศูนย์ฯร่วมแข่งขันในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของ สพป.นศ.2 ประจำปี 2554 ซึ่งมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนทั้ง 7 โรงให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกโรง โดยมีนายสมปราชญ์ มีบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองท่อมและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นายสำเนียง กุญชรินทร์ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดงานมีใจความตอนหนึ่งว่า นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ติดราชการต่างประเทศ จึงได้รับการมอบหมายให้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข (มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข) โดยส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพ จึงเป็นที่มาของการจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ เริ่มจากระดับโรงเรียน/ศูนย์เครือข่าย/เขตพื้นที่ฯ/ภาคและระดับชาติซึ่งได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 61 โดย สพป.นศ. 2 ได้กำหนดจัดงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง โดยได้กำหนดคำขวัญของงานว่า “ นวัตกรรมเป็นเลิศ เปิดตลาดวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมก้าวล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเปิดเวทีให้กับนักเรียนได้มีการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค( ภาคใต้) ที่จังหวัดชุมพรในช่วงเดือนกันยายนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติในช่วงเดือนมกราคม ปี 2555 จึงขอให้ลูก ๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นตัวแทนในระดับศูนย์เครือข่ายฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทพลังใจ- กายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ขอบคุณประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านรวมทั้งได้กล่าวอวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการแข่งขันและได้กล่าวถึงความคาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หลังพิธีเปิดประธานได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการและนักเรียนไว้เป็นที่ระลึกและหลังจากนั้นคณะกรรมการศูนย์ฯได้นำประธานเยี่ยมชมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครู

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนคณะครูรวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ทุกคนต่างเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จึงนับเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และได้รับคำชื่นชมจากสาธารณชน

เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2554,09:11   อ่าน 1 ครั้ง
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2554,09:14   อ่าน 1091 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801