ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 05/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 600208
Page Views 785113
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ภาพกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ สพป.นศ.1-4 และ สพม.นครศรีธรรมราช-พัทลุง

5 เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา สามัคคีรวมพลัง พัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ รวม 400 กว่าคน ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยการนำของนายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกคนไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ทำให้สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยทั่วกัน จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
รายงานภาพข่าว
ประสานข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2554,15:01   อ่าน 1588 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801