ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 24/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 327220
Page Views 466917
ร่าง....การจัดตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
รายงามผู้สนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง
คณะเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.2

นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสกรีนรักษ์ บุญมี
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.2

นางสุธิณี ทรงอาวุธ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางจุลีพร โภชนาทาน
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางพรทิพย์ รัตนบุรี
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางจินตนา วงศ์เมฆ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์
เจ้าหน้าลูกเสือ

นางรุ่งนภา บูรพธานินทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางจุรีรัตน์ สุดใจ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวสุนันทา มูสิกพรรณ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางพรพรรณ กุลมาตย์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย
ธุรการลูกเสือ

จ.ส.ต.ปฐพล นาเคน
ตำรวจช่วยราชการ

ด.ต.ปรัชญา อ่อนจันทร์
ตำรวจช่วยราชการ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801